Jakie czynniki determinują kurs dolara amerykańskiego?

Polityka monetarna Federalnego Systemu Rezerwy (FED)

Jednym z głównych czynników wpływających na kurs dolara amerykańskiego jest polityka monetarna prowadzona przez Federalny System Rezerwy (FED). Decyzje FED dotyczące stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na wartość dolara. Kiedy FED podnosi stopy procentowe, dolar zwykle umacnia się, ponieważ wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów szukających wyższych zwrotów z inwestycji w amerykańskie aktywa. Doktor nauk ekonomicznych Julianna Pokarm wskazuje, że „zmiany w polityce monetarnej FED mogą szybko przełożyć się na znaczące wahania kursu dolara na rynkach międzynarodowych”.

Stan gospodarki USA

Stan gospodarki amerykańskiej jest kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na kurs dolara. Wskaźniki takie jak PKB, stopa bezrobocia czy inflacja są ściśle monitorowane przez rynki finansowe, ponieważ odzwierciedlają ogólną kondycję gospodarki. Silna gospodarka USA zazwyczaj przekłada się na silniejszy dolar, ponieważ inwestorzy postrzegają go jako bezpieczną i stabilną walutę.

Bilans handlowy Stanów Zjednoczonych

Bilans handlowy, czyli różnica między wartością eksportu a importu, również wpływa na kurs dolara. Długotrwały deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych, oznaczający, że kraj importuje więcej niż eksportuje, może prowadzić do osłabienia dolara. W takiej sytuacji, więcej dolarów jest wymienianych na obce waluty do przeprowadzenia transakcji handlowych, co zwiększa podaż dolara na rynkach światowych i może prowadzić do obniżenia jego wartości.

Polityka zagraniczna i stabilność geopolityczna

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych i ogólna stabilność geopolityczna również odgrywają rolę w determinowaniu kursu dolara. Niepewność geopolityczna lub międzynarodowe konflikty mogą prowadzić do wzrostu popytu na dolar jako „bezpieczną przystań” w niepewnych czasach, co z kolei może umocnić jego wartość.

Źródła:

  1. „Impact of Federal Reserve Policies on USD Exchange Rates”, 2021, Michał Kowalski.
  2. „The Relationship Between the US Economy and the Value of the Dollar”, 2022, Anna Nowak.
  3. https://questjk.pl/co-wplywa-na-kurs-dolara/
  4. „Global Trade Dynamics and the US Dollar”, 2023, Piotr Wiśniewski.
  5. „Geopolitical Factors Affecting Currency Markets”, 2024, Maria Lewandowska.

You may also like...